DANE FIRMOWE

MySports Rewards GmbH

MySports Rewards GmbH

Raboisen 6
20095 Hamburg

Niemcy

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu

Numer w rejestrze firm: HRB 184344


Podmiot reprezentujący w Polsce:

MySports Rewards Sp. z o.o.

ul. Pawia 9
31-154 Kraków

Polska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0001086418
Kapitał zakładowy: 250.000 zł (wpłacony w całości)

Zarząd


MySports Rewards GmbH: Till Kubelke, Wolfgang Herz

MySports Rewards Sp. z o.o.: Dariusz Szafrański

VAT-ID / NIP

MySports Rewards GmbH: DE 365418794

MySports Rewards Sp. z o.o.: PL 6762662211